Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

www.live without bullying.com

Το πρόγραμμα «Ζήσε Χωρίς τον Εκφοβισμό» είναι το νέο πρόγραμμα αντιμετώπισης του σχολικού και του διαδικτυακού εκφοβισμού σχεδιασμένο ειδικά για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση του εκφοβισμού, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας - chat στην οποία τα μέλη του προγράμματος επικοινωνούν με εκπαιδευμένους συμβούλους από τους οποίους μπορούν να ζητήσουν άμεση βοήθεια μιλώντας για τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους.
https://livewithoutbullying.com/
goo.gl/XhYbWW
(policenet.gr)